Raadpleging en toegankelijkheid

Alle kranten van voor 1914 kunnen hier geraadplaagd worden.

Voor de kranten vanaf 1914 dient u zich naar de leeszaal van de stedelijke openbare bibliotheek te Sint-Truiden te begeven.

© 2017 Stadsarchief Sint-Truiden. Alle rechten voorbehouden.
Co-financiering van de Vlaamse Gemeenschap via Erfgoedcel Sint-Truiden