Registers Burgerlijke Stand

De Registers Burgerlijke Stand zijn toegankelijk tot 1900.

De digitale collectie omvat momenteel 7.033 pagina's/folio's in 37 volumes, waarvan 28 registers en 9 Tienjaarlijkse Tafels.