Inleiding
 
Gegevens raadplegen
 
Gegevens invoeren
 
Contact

BruDISC asbl/vzw.

Avenue F.D.Rooseveltlaan 50-CP170, 1050 Brussels

Tel: +32(0)2/650 46 74.

Fax: +32(0)2/650 35 67.

RPM/RPR: BE-476 458 654


Inleiding

Pallas is een geïntegreerd ontsluiting- en beheerssysteem voor archiefinstellingen en documentatiecentra. Deze centra hebben doorgaans een handbibliotheek, archieven en diverse collecties (foto's, persknipsels...). Zoals klassieke bibliotheeksystemen kan Pallas boeken, tijdschriften en andere bibiotheekdocumenten beschrijven, beheren en opzoeken op basis van formele en inhoudelijke kenmerken. Pallas onderscheidt zich echter van deze systemen door de mogelijkheid tegelijkertijd andere types documenten zoals archieven en fotocollecties te beheren. Het houdt daarbij rekening met de specifieke beschrijvingsvoorwaarden en consultatiebehoeften van die materialen. Pallas integreert zo de volgende internationale beschrijvingsnormen en standaarden : MaRC voor de structuur van de database, ISBD voor bibliotheekdocumenten, ISAD(G) voor beschrijving van archieven en archiefstukken, SEPIA voor de beschrijving van beeldmateriaal en EAD voor de uitwisseling van digitale inventarissen.

Door de integratie kan de gebruiker verschillende types documenten op een heel overzichtelijke manier ontsluiten en beheren. De verschillende beschrijvings- en beheersmodules zijn namelijk opgenomen in één invoermodule en ze zijn zo ontworpen dat ze in het gebruik sterk op elkaar lijken. Bovendien kunnen in de consultatiemodule (OPAC) de verschillende archieven en collecties tegelijkertijd worden doorzocht. Met één gerichte zoekvraag zijn dus alle documenten (archieven, boeken, foto’s) over een bepaald onderwerp, een bepaalde persoon of een bepaalde plaats terug te vinden. Naast gebruiksvriendelijkheid heeft het beschrijven van verschillende documenttypes in hetzelfde systeem een technisch voordeel: het is niet nodig om complexe intermediaire software te ontwikkelen of te gebruiken om de verschillende systemen met elkaar te verbinden. Ook dat komt de gebruiksvriendelijkheid ten goede. Pallas is natuurlijk ook uitermate geschikt om alleen archieven te beschrijven, wat van bij de aanvang de kern van het systeem was.

Pallas is een volledig webgebaseerd systeem: de data worden beheerd en verwerkt op een centrale server buiten de gebruikersinstelling. Daardoor hoeft uw instelling zich niet bezig te houden met het complexe beheer van de gegevens, de bescherming ervan of de terbeschikkingstelling via het Internet. U blijft wel altijd eigenaar van uw gegevens. Upgraden gebeurt automatisch en centraal en bij problemen kan sneller en doeltreffender worden ingegrepen. Deze benadering vergemakkelijkt de verbinding van de gegevens met andere inhoudelijk gelijklopende data op het Internet. Ze maakt het mogelijk om via een gemeenschappelijk portaal verschillende databanken tegelijk te doorzoeken, zonder dat daarbij recurrente gegevensoverdrachten nodig zijn of dezelfde gegevens verschillende keren dienen te worden ingevoerd.

 
 
Copyright 2007© BruDisc asbl/vzw.