Inleiding
 
Gegevens raadplegen
 
Gegevens invoeren
 
Contact

BruDISC asbl/vzw.

Avenue F.D.Rooseveltlaan 50-CP170, 1050 Brussels

Tel: +32(0)2/650 46 74.

Fax: +32(0)2/650 35 67.

RPM/RPR: BE-476 458 654


Gegevens invoeren

De interface van de invoermodule is in twee talen beschikbaar (Frans en Nederlands). Het systeem is ook intern tweetalig. Dat betekent dat de archivaris-catalograaf niet-bibliothecaire beschrijvingen (waarvan de taal niet bepaald wordt door die van het document) in zijn eigen taal kan invoeren. Maar belangrijke beschrijvingsonderdelen, zoals bv. de toegekende titel, kunnen naar de andere taal worden vertaald. Voor de trefwoorden is er een automatische vertaalmodule voorzien.

De invoermodule heeft een zoek- en bladerfunctie die lijkt op die van de OPAC. Daarnaast omvat de invoermodule de submodules voor de beschrijving en het beheer van archieven, manuscripten, boeken, tijdschriften, persknipsels en foto’s. Elke module opent met een hoofdvenster met de eigenlijke beschrijving en de belangrijkste kenmerken ervan. Via het hoofdvenster zijn een aantal subvensters bereikbaar. Sommige zijn specifiek voor een documenttype, andere (bv. onderwerpsontsluiting, plaatskenmerken/plaatsingsnummers en auteurs/vormers) zijn overkoepelend. Er kunnen verbanden (links) gelegd worden tussen verschillende types van documenten. Zo kan bijvoorbeeld een boek verbonden worden aan een archiefeenheid, kan een foto aan een archief worden toegevoegd of kan er verwezen worden naar (“zie ook” referentie) een ander werk of naar andere bronnen, zoals bv. het internet.

De archivaris kan voor verschillende (sub)groepen en personen een toegangsniveau bepalen. Zo kan in de databank vastgelegd worden of bepaalde archieven al dan niet uitsluitend voor de archivaris-catalograaf toegankelijk zijn. Later kan dit toegangsniveau aangepast worden naargelang de behoeften, bv. toegang verlenen aan het algemene publiek. Het systeem laat toe om catalografische en archivistische gegevens te exporteren in een EAD formaat. Dit maakt de uitgave van elektronische zoekinstrumenten en het afdrukken van papieren versiesmogelijk. Door het combineren van deze functies kan Pallas echt gebruikt worden als een instrument voor het opmaken van archiefinventarissen.

 
afdrukken
 
Copyright 2007© BruDisc asbl/vzw.